„Stay hungy, stay foolish“ (Jobs)

mailto:stevo@backor.sk
René mládenca Twitter príhody, GitHub skúsenosti